top of page
to 1.jpg

Takarangi

He tonu te takarangi i wō tātou ikaroa.

He pupū kōwiri me tēnei huringa hei koru me te tipunga rea e titea kei te whenua me moana ōtira kei te ira tāngata.

 

The Takarangi mimics our universe.

This is a spiral movement and this cycle represents new growth which can be seen on the earth and in the moana as well as in the human form.

Commissions available for all taonga.

Please see shop for taonga available to purchase now.

bottom of page