top of page
mako 1 .jpg

Mako

Niho Taniwha / Niho Mako

"kaua e mate wheke, me mate ururoa"

Pursue what you are!

He maumaharatanga o te kuia Papatūānuku e nōhia e tātou ngā nekehanga kaupeka i te Ao Kōhatu ki te Ao Marama.  

​Wēnei whānaunga, whānau ika rānei o Tangaroa kua mōrehu i te wā o rātou mana nui e mīharo ana i o tātou iwi.

A reminder of the ancient planet we live upon, the periodic shifts mai I te Ao Kōhatu ki te Ao Marama.

These whānaunga or whānau ika of Tangaroa have survived through time, their mana is great and revered by our people.

Commissions available for all taonga.

Please see shop for taonga available to purchase now.

bottom of page