top of page
roimata V1.jpg

Roimata

Hāngai ana ki tētahi o wō tātou pūrakau inā Ranginui rāua ko Papatūānuku i wehea me Ranginui i taurangi tōnā aroha pūmau ki ā Papatūānuku.

Nō ōnā roimata hei māturuturu ua kia pūpuri tātou katoa akeake i te aroha pūmau.

Related to one of our pūrakau (oral traditions) when Ranginui (sky father) and Papatūānuku (earth mother were separated apart and he made a promise to always love her.  He does this with his tears in the form of rain and we are all a continuity of this aroha pūmau (love).

Commissions available for all taonga.

Please see shop for taonga available to purchase now.

bottom of page