"RUKUHIA TE ATA O TE WHAKAIRO"

2016_06 Te Kaha Pounamu-101.jpg

commission taonga

2 pounamu earrings.jpg

pounamu
sliver

toki 12 .jpg

hei taonga

 uhi poutini

To find out more about these traditional tattooing tools, click here...

uhi.jpg
tupae.jpg

TAONGA POUNAMU

afterpay 2.png
"He taonga tuku iho hei ngaa toto whakaheke" 
 
Pounamu is a legacy of the past,
for the present and living... 

For the latest Pounamu Silver creations follow us